Života běh za časů koronaviru

(English version below)

Ano, koronavir je v současné době naší každodenní realitou. Ať chceme, nebo ne. Každý se se současnou dobou vyrovnává jinak. Nemám patent na rozum a zejména lidé v mém okolí vědí, že si spoustu věcí beru až moc. Během včerejší procházky a dnešního běhu jsem přemýšlela, co mi pomáhá během dní, kdy mám pocit, že už dál nemůžu a na hrudi mi mým vlastním přičiněním leží doslova tíže celého světa a kdy mám pocit, že už se ani nemůžu nadechnout.

Asi vás to nepřekvapí, ale pomáhají mi naprosto běžné a všední věci. Zejména pro lidi, kteří stále neztratili spojení s přírodou.

IMG_4055

Toto tedy pomáhá mě:

Vyrazit na běh, procházku, kolo do přírody. Ideálně na vyvýšené místo. Na kopec, horu, na skálu nad řekou. Tam se obvykle usadím a hledím do dáli. A v tu chvíli vnímám jen přírodu, život okolo. Tu krásu. A postupem času se mi všechny problémy zdají být malicherné, vrátí se mi můj vnitřní klid a chuť změnit to, co mě trápí. Zhluboka se nadechnout, nasát okolní vůni trávy, zetlelého listí, kvetoucích fialek… nechat dopadat paprsky slunce na tvář a vnímat studený nebo hřejivý vítr.

Poslouchat zpěv ptáků. Nebo si naopak vzít sluchátka a pustit si hudbu, kterou máte rádi. Která vás i při běhu roztančí. Mě se to dnes povedlo třeba při poslechu koncertu Tata Bojs se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (kdo nezná, vřele doporučuji a děkuji kamarádovi za sdílení!). To si pak i prozpěvuji a kopec, který obvykle vyjdu najednou bez problémů vyběhnu. Stojí to za ten pocit!

Nebo jdu na kolo a zkouším projet a sjet traily, které bych nikdy dříve – ještě zamlada 😊 – nedala. To mám teprve radost, když to vlastně přežiju. 😊

IMG_3936

Snažím se hledat krásu ve věcech, v přírodě okolo sebe a u lidí, kterou jiní nevidí, nebo často přehlíží.

Snažím se plnit si své sny. Ano, mám seznam snů. Jeden se mi nedávno splnil. Byla jsem v Beskydech a mohla konečně stát na Lysé hoře. Závidím všem běžcům, kteří mohou objevovat a probíhat místní pěšinky. Beskydy jsou prostě nádherné! A když můžete takovou krásu sdílet s někým, koho máte rádi, je ta radost ještě intenzivnější!

DSC00319

Čtu nádhernou knihu Moudrost vlků od Elli H. Radingerové, kde píše: „Já jsem se toho od vlků v Yellowstonu naučila hodně. Především: přijímat věci, které nejdou změnit, tak, jak jsou, přizpůsobit se a užívat si život plnými doušky – každý den znovu.“

A to je něco, co bych se také chtěla naučit. A na čem musím ještě zapracovat.

Snažme se tedy si v dnešní době navzájem pomáhat, respektovat jeden druhého, užívat si toho, že můžeme ven, že máme činnosti, které nás baví (za mě jednoznačně: příroda, běh, kolo, hudba, knihy, …) a doufám, že se zase brzy s některými z vás třeba potkám na závodech.

IMG_4044

 

Life run in Covid-19 times

Yes, Covid-19 is currently our everyday reality. Whether we want it or not. Everyone deals with the present time differently. I don´t know more than others and especially people who are close to me know that I deal with a lot of things more than necessary. During yesterday’s walk and today’s run I was wondering what helps me during the days when I feel I can’t go any further and my chest bears the weight of the whole world and when I feel I can’t breathe anymore.

IMG_4043

It may not surprise you, but absolutely common and everyday things help me. A think that this is common especially for people who still haven’t lost their connection with nature.

So, this helps me:

Go for a run, a walk, a bike in the countryside. Ideally on an elevated place. The hill, the mountain, the rock above the river. There I usually settle and look into the distance. And at that moment I only perceive nature, life around. The beauty. And over time, all the problems seem to me petty, my inner peace and desire to change what bothers me are back. Take a deep breath, soak up the surrounding scent of grass, decayed leaves, blooming violets… let the sun’s rays fall on your face and feel the cold or warm wind.

IMG_4060

Listen to birds singing. Or take the headphones and play the music you love. Which will make you dance while you run. I did it today when listening to a concert of Tata Bojs with the Symphony Orchestra of Český rozhlas (who does not know, I highly recommend and thank my friend for sharing!). Then I sing and the hill, which I usually have to walk I suddenly run up without problems. It’s worth the feeling!

Or I go on a bike and try to ride and go down trails that I would have never managed before. I’m just happy if I survive it. 😊

I try to look for beauty in things, in nature around me and in people that others do not see or often overlook.

I try to fulfill my dreams. Yes, I have a list of dreams. One has come true recently. I was in Beskydy and could finally stand on Lysa hora. I envy all runners who can discover and run local paths. The Beskydy mountains are simply beautiful! And when you can share that beauty with someone you love, the joy is even more intense!

DSC00289

I read a wonderful book, The Wisdom of Wolves by Elli H. Radinger, where she writes: “I’ve learned a lot from the wolves in Yellowstone. Above all: to accept things that cannot be changed as they are, to adapt and to enjoy life in full – every day again.”

And this is something I would also like to learn. And what is another think that I have to work on.

So let’s try to help each other in these days, try to respect each other, to enjoy being out, having activities that we enjoy (clearly for me: nature, running, bike, music, books,…) and I hope that I will soon meet some of you at some running race.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.