Čím více ŠUTRů, tím lépe…

(English version below)

… ne nejsem geolog. Nesbírám kameny. Jsem jen obyčejná běžkyně, které chyběly všechny zrušené podzimní závody. Proto jsem se vydala nyní na podzim na několik hezkých jednodenních delších výběhů. Do Krkonoš, na Slapy, do Lužických hor, Českého Středohoří… Ale pořád mi to bylo jaksi málo. Napsala jsem si tedy na svou nástěnku úkol: „vytvořit si nějakou výzvu“. Tak jsem si říkala, že bych si naplánovala několik delších výběhů v řadě za sebou. No a nedávno jsem viděla, jak jeden běžec dal 7krát za sebou jedno kolo závodu ŠUTR. Tímto mu děkuji!

Map of the route

Nebydlím přímo „u stezky“, a tak jsem se rozhodla kousek přiblížit do Horoměřic a vybíhat odsud. Což znamená + 4 km ke klasické trati ŠUTRu navíc. Tedy si dát každý den hezký trailový půlmaraton. Nezní to skvěle? Já vím! Zní! A kdo trať tohoto závodu zná, tak ví, jak je moc hezká a že by člověka ani nenapadlo, že běhá prakticky v Praze.

Vše začalo v pondělí. Jak jinak. Začátek týdne, ne? 😊 A hezky deštíkem. Takže to z kopečka po kamenech krásně klouzalo. Ale to nás, co běháme převážně přírodou, samozřejmě neodradí. První den, první zastávka u zříceniny Baba a výhled, který mám ráda. Směrem na Pražský hrad, Tróju, Vltavu a ZOO… 

Zřícenina Baba

Říkala jsem si, jaká to bude teprve výzva, pokud bude takhle ošklivé počasí každý den. No? Nebylo! Prakticky každý den, alespoň na chvíli vysvitlo sluníčko. A dalo by se říci, že svítilo téměř po celou dobu. Byla to krása. Spadané listí, jeho vůně, vůně bahna, klouzání po bahně, padající listí, námraza, námraza na listí a trávě, sluneční paprsky prosvítající mezi opadanými stromy, výhled na kostel Sv. Matěje ze všech možných úhlů.

Říkala jsem si, že budu s přibývající únavou hromadících se kilometrů zpomalovat… no, nenechte se zmást! Tělo je úžasný vynález, když se o něj staráte. Stačilo si vždy večer ještě chvilku zaposilovat a na závěr přidat protažení a poválet se na rolleru. A ve finále mrazivé sobotní a nedělní výběhy byly z celého týdne nejrychlejší. A zjistila jsem, že kdybych už neplánovala další delší výběhy, tak bych v tom mohla klidně pokračovat dál, což mě potěšilo.

Sv. Michal

V číslech byl tento týden moc hezký.

Běh: 149,82 km a nastoupáno 3913 m

Horské kolo: 52 km a nastoupáno 667 m

A jedna procházka podvečerní Prahou: 15 km

Plus posilování a strečink: něco přes 2 hodiny

V této době je nejdůležitější věnovat se tomu, co nás baví, co nás naplňuje, co do našeho života vnese radost, i když je to třeba jen na 2,5 hodiny po ránu. Protože z toho budete čerpat energii po zbytek celého dne. Ať vám to běhá!

Na závěr bych chtěla poděkovat svému bolavému ramenu, že to se mnou celý týden vydrželo a neupadlo. 🙂 Mému tělu, že to zvládlo všechno v pohodě na lačno. A nakonec parťákům do nepohody, kteří mi dělali společnost: Linkin Park, Moloko, UNKLE, Three Days Grace… s vámi to vždy stojí za to! 🙂

The more the better

I’m just an ordinary runner who missed all the cancelled autumn races. That’s why I went to several nice one-day longer runs now in the autumn. To Krkonoše, to Slapy, to Lužické hory, to České Středohoří … But it was still not enough. So, I wrote a note on my board: „create a challenge“. So, I thought I would plan several longer runs in a row. And recently I saw one runner give one round of the ŠUTR race 7 times in a row. Thank you so much for this idea!

I don’t live right next to the “trail”, so I decided to get a little closer to Horoměřice and run from there. Which means + 4 km in addition to the classic ŠUTR lap. So have a nice trail half marathon every day. Doesn’t that sound great? I know! Sounds! And who knows the track of this race, knows how beautiful it is and that one would not even think that it runs practically in Prague.

View to Prague

It all started on Monday. How else. The beginning of the week, right? 😊 And, a nice rain. So, it slide nicely from the hill over the rocks. But of course, us who run mostly through nature does not discourage this. The first day, the first stop at the Baba ruins and the view I like. Towards Prague Castle, Trója, Vltava river and Prague ZOO…

I wondered what the challenge would be if the weather was so bad every day. No? It wasn’t! Practically every day, at least for a while, the sun shone. And It could be said that it shone almost all the time. It was beautiful. Fallen leaves, its scent, the smell of mud, gliding on the mud, falling leaves, icing, icing on leaves and grass, sunbeams shining through the fallen trees, view of the church of Sv. Matěj from all possible angles.

Awesome trails

I thought I would slow down with increasing fatigue of accumulating kilometers… well, don’t be fooled! The body is an amazing invention when you take care of it. It was always enough to strengthen for a while in the evening and finally add a stretch and hang out on a roller. And in the finale, the freezing Saturday and Sunday runs were the fastest of the week. And I found that if I didn’t plan any longer longer runs for coming days, I could continue to do so, which pleased me.

In numbers, this week was very nice.

Running: 149.82 km and elevation gain 3913 m

Mountain bike: 52 km and elevation gain 667 m

And one walk in the early evening through Prague: 15 km

Plus, strength training and stretching: just over 2 hours

At this time, the most important thing is to focus on what we enjoy, what fills us, what brings joy to our lives, even if it is only for 2.5 hours in the morning. Because you will draw energy from it for the rest of the day. Let it run!

Finally, I would like to thank my aching shoulder for standing with me all week and not falling off. 🙂 To my body that it managed everything fine on an empty stomach. And finally to my buddies into discomfort who kept me company: Linkin Park, Moloko, UNKLE, Three Days Grace … it’s always worth it with you! 🙂

Awesome view

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.